Solucions

puzzleMINTRADA ofereix solucions adaptades a cada problema. Sovint hi ha múltiples maneres de resoldre un problema. La solució adequada depèn essencialment de les necessitats concretes de cada client. MINTRADA troba aquella solució que encaixa amb les condicions que necessita el client. Això inclou la resolució del problema concret i la forma com s'entrega la solució (informe, software, etc.).

Les solucions poden estar més relacionades o bé amb la Mineria de Dades o bé amb el Tractament de Dades.

Serveis »  Contactar »

 


 

Solucions Mineria de Dades

Què és la Mineria de Dades »

En Mineria de Dades hi ha una sèrie de problemes emblemàtics que apareixen en gairebé tots els projectes. MINTRADA s'encarrega de seleccionar i d'adaptar les solucions a aquests problemes per a cada client. 

  • Agrupació Trobar característiques comunes entre les dades i classificar-les en categories.
  • Detecció Localitzar patrons específics entre les dades.
  • Aprenentatge automàtic Obtenir un comportament intel·ligent a partir d'exemples.
  • Identificació Reconèixer patrons imperfectes.

 


 

Solucions Tractament de Dades

Què és el Tractament de Dades »

En Tractament de Dades també hi ha una sèrie de problemes emblemàtics que apareixen en gairebé tots els projectes.

  • Estadística Caracteritzar numèricament les mostres per obtenir-ne les propietats.
  • Descomposició Separar les mesures per obtenir-ne els seus components bàsics. Distingir la senyal del soroll (el gra de la palla) per conèixer què amaguen els números.
  • Correlació | Regressió Verificar la relació entre dues magnituds i establir una llei matemàtica que la descrigui.
  • Optimització. Ajustar els paràmetres d'un sistema per aconseguir que una variable sigui màxima (o mínima).