Identificació

Veure Aplicació »

identificacio3

La IDENTIFICACIÓ consisteix a reconèixer la categoria a la qual pertanyen unes dades. Les dades sovint es presenten d'una manera incomprensible i la identificació busca la manera d'extreure'n les propietats per a traduir en llenguatge humà allò que representen aquestes dades. La identificació està relacionada amb la lògica difusa, en què les dades són imperfectes i s'han de classificar comparant-les amb patrons ideals.

Les dades que es tracten poden presentar aspectes diversos. Per exemple, les dades poden representar patrons que varien la seva grandària, orientació o deformació. Descobrir quina és l'autèntica naturalesa que amaguen les dades és un procés complex. Es pot fer una analogia amb les idees de Plató i considerar que la identificació consisteix a reconèixer en el món real i imperfecte aquelles idees perfectes del món de les idees.

El cervell humà és excel·lent a l'hora d'identificar alguns patrons concrets. Un exemple és la facilitat amb què el cervell identifica les cares de les persones, ja que el cervell disposa d'una part important dedicada a aquesta tasca tant transcendent per a la supervivència. És extremadament complicat per a un ordinador assolir aquest grau de precisió i rapidesa, especialment per la dificultat de comparar patrons amb diverses il·luminacions, orientacions o diferents expressions de la cara d'una persona. Això no obstant, hi ha alguns patrons molt difícils de reconèixer per al cervell humà, especialment quan es tracta de patrons que involucren moltes variables. Ara bé, es poden dissenyar algoritmes informàtics que faciliten aquesta tasca i realitzen tasques d'identificació altament eficients.

 

MINTRADA disposa dels procediments per a realitzar aquesta tasca d'IDENTIFICACIÓ de manera ràpida, automàtica i eficient.

 

Alguns exemples:

  • Reconeixement de l'escriptura. Les aplicacions informàtiques actuals que són capaces de convertir el text escrit a mà en text simbòlic bàsicament s'ocupen d'identificar patrons. La lletra escrita no és ideal i es necessiten bons algoritmes que tinguin en compte les variants cal·ligràfiques que hi ha, així com la grandària o les irregularitats de l'escriptura. El resultat és que l'ordinador identifica les lletres i les paraules que s'han escrit manualment.
  • Interpretació de fotografies. Les fotografies aèrees o realitzades per satèl·lit sovint s'utilitzen per a identificar aspectes del terreny. La identificació de patrons pot ser útil per a processar aquestes fotografies de manera que es pot obenir una interpretació automàtica d'allò que conté la fotografia (terrenys urbans, rústics, carreteres, etc.).
  • Identificació de cares. Alguns programes de software d'imatge ja incorporen l'opció d'identificar les cares de les persones que apareixen a les fotografies. El procés d'identificació implica que s'ha de detectar les diferents àrees de la cara (front, ulls, nas, boca) i extreure les característiques pròpies de cada persona. Identificar una cara en una fotografia no és senzill, ja que cal obtenir les característiques de la cara i tenir en compte les condicions amb què s'ha pres la fotografia.


Aplicació 

Aquesta aplicació identifica figures geomètriques tancades de manera automàtica. A partir d'un dibuix, l'algoritme obté les característiques essencials de la figura (costats, angles, posicions relatives, etc.) que compara amb els cossos geomètrics ideals per a determinar quina figura és. S'utilitzen un conjunt d'algoritmes combinats que simplifiquen les dades i ajusten línies ideals. Posteriorment es busca la figura que més s'assembla al dibuix. Aquesta aplicació reconeix les figures bàsiques (cercle, triangle, rectangle, etc.) amb independència de la seva grandària, la seva orientació o la tremolor del traç.

Funcionament

  1. Cliqueu i arrosegueu dins del requadre per a dibuixar una figura tancada.
  2. Espereu a que l'algoritme reconegui la figura. Us indicarà la forma geomètrica a la part superior del requadre. L'algoritme dibuixa en negre la figura ideal amb que ha comparat el vostre dibuix.
  3. Cliqueu i arrosegueu de nou per a dibuixar una nova figura.

Consell Pràctic : Si l'aplicació no reconeix la figura correctament, proveu de dibuixar-la més a poc a poc, de manera que l'algoritme pugui reconèixer millor el traç de les línies del dibuix.

 

NOTA LEGAL: Aquesta aplicació és un exemple de mostra i s'ofereix sense cap garantia. MINTRADA no es responsabilitza de l'ús inadequat i de les seves conseqüències. Utilitzeu-la sota la vostra responsabilitat. Contacteu amb nosaltres per a un servei garantit.

+Solucions »   Contactar »

 

Solucions per a la Mineria de Dades