Optimització

Veure Aplicació »

optimitzacio2

L'OPTIMITZACIÓ busca la combinació adequada de paràmetres per obtenir el màxim (o el mínim) d'una magnitud específica. L'optimització és un terme genèric que engloba tècniques molt diverses que tenen aplicacions en molts camps. 

En el procés d'optimització es necessita conèixer com els paràmetres d'entrada d'un sistema modifiquen el seu resultat a la sortida. Aquesta relació entre l'entrada i la sortida pot ser de diversos tipus. Pot tractar-se d'una relació numèrica o combinatòria; pot haver-hi restriccions o no; pot tenir una solució o múltiples solucions; pot optimitzar-se una única variable o una combinació d'elles; etc.

La manera com els paràmetres afecten a la sortida pot ser molt complexa i difícil d'avaluar sense l'ús dels algoritmes adequats. Quan el nombre de paràmetres d'entrada és molt gran, la tasca d'optimitzar resulta molt tediosa, especialment quan tenim paràmetres interrelacionats entre ells que fan que les petites variacions afectin molt el resultat final.

 

MINTRADA disposa dels procediments per a OPTIMITZAR processos i quantitats de manera ràpida, automàtica i eficient.

 

Alguns exemples:

  • Modelització. En la recerca científica, sovint es disposen de models que depenen de paràmetres ajustables. L'optimització s'utilitza per ajustar els paràmetres de manera que es poden descriure els resultats dels experiments. Un cop es disposa del model i dels paràmetres, es poden fer prediccions.
  • Reduir costos, augmentar beneficis. En economia i finances, hi ha formes d'optimitzar els recursos econòmics per tal d'aconseguir més beneficis o menys costos utilitzant altres paràmetres d'entrada. Cal tenir en compte que l'economia no és un sistema mecànic i concentrar-se en optimitzar únicament una variable pot ser contraproduent en alguns casos, ja que pot fer que altres variables adoptin un valor pèssim. Això no obstant, si es pot delimitar bé el problema, l'optimització pot millorar aspectes econòmics concrets.
  • Eficiència. Millorar l'eficiència vol dir obtenir millors resultats amb els mateixos recursos. L'optimització pot ser útil per a idear altres planificacions que millorin el temps de realització de tasques o la dificultat en realitzar-les. Destinar recursos a millorar un procés és la forma més intel·ligent d'utilitzar els recursos.


Aplicació 

Aquesta aplicació mostra un cas clàssic d'optimització. Es tracta del problema del viatjant de comerç. Consisteix a trobar la ruta més curta que passa una única vegada per tots el punts. És un problema d'optimització combinatori i es redueix a trobar l'ordre adequat en que cal visitar tots els punts. En aquesta aplicació es resol el problema per Força Bruta, això vol dir que es busquen totes les combinacions, se'ls calcula la distància i s'elegeix la més curta. Quants més punts hi ha, més difícil és obtenir la ruta òptima. L'aplicació també permet introduir certes restriccions al problema.

Funcionament

  1. Cliqueu sobre el pla per afegir punts. El nombre està limitat a 10 per evitar càlculs massa llargs.
  2. Cliqueu el botó Optimitzar per a que l'aplicació trobi i dibuixi la ruta més curta i indiqui la seva distància.
  3. Marqueu l'opció Ruta Circular si voleu obtenir una trajectòria que comenci i acabi al mateix punt.
  4. Sel·leccioneu el punt d'Inici/Final si voleu una ruta específica que comenci i acabi en uns punts concrets.
  5. Torneu a clicar sobre el pla per afegir més punts o cliqueu Netejar per a esborrar-los.

  6. Cliqueu Optimitzar cada vegada que vulgueu recalcular la ruta

 

NOTA LEGAL: Aquesta aplicació és un exemple de mostra i s'ofereix sense cap garantia. MINTRADA no es responsabilitza de l'ús inadequat i de les seves conseqüències. Utilitzeu-la sota la vostra responsabilitat. Contacteu amb nosaltres per a un servei garantit.

+Solucions »   Contactar »